اداره فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد خوراسگان
1399/08/21
حجت‌الاسلام شریفانی مطرح کرد؛
حجتالاسلام شریفانی مطرح کرد؛ جامعه 30هزار نفری هیئت علمی دانشــگاه آزاد فرصــتی برای اجرای برنامههای زیربنایی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: جامعه 30هزار نفری اعضای هیئت علمی این دانشگاه فرصتی مغتنم برای طراحی و اجرای برنامههای زیربنایی فرهنگی و دینی است . بهگزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از اصـفهان، حجتالاسـلام محمد شـریفانی از برگزاری مراسـم باشـکوه عزاداری در دانشـگاه آزاد اسلامی اصفهان قدردانی کرد و گفت: جا دارد از تلاش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) در برگزاری با شکوه عزاداری 10 شب نخست محرم با حضور هیئت فدائیان حسین علیهالسلام در این دانشگاه که با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد، تشکر کنم. م سئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دان شگاه آزاد ا سلامی افزود: این مرا سم خیلی خوب برگزار شده و بازتابهای ب سیار خوبی در کشـور داشـته و گزارش آن را به رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاههای کشـور و رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی ارائه خواهم کرد. شریفا نی اظهار کرد: برگزاری اینگونه جلسات که مستلزم پیگیری ها و هماهنگیها و تلاشهای بسیار است، نوعی فداکاری و رعایت اخلاق و توجه به وجدان است و می شد با بهانه های متخلفی مانند؛ شیوع کرونا و ... از زیر بار آن شانه خالی کرد؛ اما رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و همکارانشان با مجاهدت و دلسوزی این برنامه را به نحو احسن انجام دادند. اثرات تبلیغی عزای امام حسین علیهالسلام م سئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دان شگاه آزاد ا سلامی گفت: جل سات عزاداری و رو ضه سیدال شهدا علیهال سلام مورد تاکید اهل بیت علیهمال سلام و دان ستن قدر آنها ست و این جل سات عزا اثرات تربیتی مح سو سی دارد و اثر تبلیغی و ترویجی خوبی روی جامعه و دانشگاهیان دارد و باید به شما آفرین گفت. شریفانی با تبیین ظرفیت های بزرگ دان شگاه آزاد ا سلامی در ک شور عنوان کرد: جامعه 30هزار نفری اع ضای هیئت علمی دان شگاه آزاد ا سلامی، یک فر صت مغتنم برای طراحی و اجرای برنامه های زیربنایی فرهنگی و دینی ا ست و در این را ستا می توان در طول سال، برنامه های فرهنگی ب سیار ارز شمندی را به ویژه در حوزه قرآن اجرا کرد؛ بنابراین در صدد ه ستیم با برنامه ای جامع و ح ساب شده، هفتهای یک ساعت از وقت استادان بهقرآن اختصاص داده شود. وی با ت شکر از توجه رئیس دان شگاه آزاد ا سلامی به امور فرهنگی دینی و مذهبی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دان شگاه ها، عنوان کرد که اساسنامه نهاد و تصریح مقام معظم رهبری در پاسخ به استفساریه ریاست وقت نهاد، نسبت به مسائل دینی و معرفتی و مذهبی و قرآنی رسالت ذاتی دارد. م سئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دان شگاه آزاد ا سلامی گفت: نهاد نقش راهبری دارد، وظیفه حمایت، هدایت و نظارت دارد و این رسـالت خطیر لازمهاش پرهیز از تصـدیگری اسـت؛ بنابراین نهاد مانند سـابق به انجام وظیفه خود میپردازد و در کنار رئیس دانشگاه و همه مسئولان، فعالان، استادان، دانشجویان و همکاران در پیشبرد اهداف عالی انقلاب انشاءاالله تلاش خواهد کرد. بهگزارش آنا، در شب های دهه نخست ماه محرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با مشارکت حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی، میزبان عزاداران هیئت فدائیان امام حسین (علیه السلام) اصفهان بود که از اذان مغرب و عشاء و اقامه نماز جماعت آغاز می شد و تا ساعت 23 ادامه دا شت و این برنامه که با ح ضور هزاران نفر از جوانان و مردم ا صفهان برگزار شد، به طور م ستقیم از شبکه سراسری افق صدا و سیما پخش میشد.
تعداد بازدید:
67
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal