سال 1398، رونق تولید

 
 
 
 
 
 
 
 

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان) از برگزاري كارگاه آموزشي دو‌ روزه آموزش هاي تخصصي نشريات دانشجويي متشكل از چهار پودمان تخصصي براي نخستين بار در اين واحد دانشگاهي خبر داد.

سعيد شريفي اظهار كرد: «دوره آموزشي دوروزه آموزش‌هاي تخصصي نشريات دانشجويي در دو بخش تبيين مباني كار فرهنگي و رسانه‌اي و آشنايي با فرآيند راه‌اندازي و مديريت نشريات و رسانه‌هاي دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار مي‌‌شود.»

وي عنوان كرد كه اين همايش به‌صورت استاني و براي آموزش‌هاي تخصصي نشريات به همه دانشجويان واحدهاي استاني اصفهان برپا مي‌شود.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) افزود: «اين دوره كه با هدف توان‌افزايي تخصصي و كاربردي فعالان اين حوزه برگزار مي‌شود، متشكل از چهار پودمان تخصصي و در چهار ترم به صورت فشرده و با استفاده از مدرسان توانمند حوزه رسانه و نشر و ارائه گواهينامه پايان دوره به صورت مشترك توسط دانشگاه آزاد اسلامي و فرهنگسراي رسانه اصفهان وابسته به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان صادر خواهد شد.


كانون فيلم وعكس
كانون ققنوس

Powered by DorsaPortal