سال 1398، رونق تولید

 
 
 
 
 
 
 

 اردوي زيارتي قم جمكران ويژه دانشجويان فعال فرهنگي خواهران در روز پنج شنبه مورخ 20 / 2 / 97 برگزار مي گردد.

از دانشجويان خواهر فعال فرهنگي دعوت به عمل مي آيد جهت ثبت نام به اداره فرهنگي دانشگاه واقع در طبقه اول ساختمان انديشه اتاق 121 مراجعه فرمايند.


كانون فيلم وعكس
كانون ققنوس

Powered by DorsaPortal